Details

Resource


Resource Category
Grammar
Resource Level
Varied
Title (English)
Cysill Ar-lein
Title (Welsh)
Cysill Ar-lein
Description (English)
Online Welsh proof reading tool/ grammar checker
Description (Welsh)
English Notes
Cysill is a sophisticated spelling and grammar checker that does more than just correct spelling errors. It can identify grammatical errors such as incorrect mutation and suggest corrections. It also includes a thesaurus and a very useful feature that checks the conjugations of verbs. Cysill is part of the Cysgliad package for computers running Windows.
Welsh Notes
Gwirydd sillafu a gramadeg soffistigedig yw Cysill. Mae’n gwneud mwy na chywiro camsillafu gan ei fod yn gallu adnabod gwallau gramadegol fel camdreiglo a chynnig awgrymiadau ar sut i’w cywiro. Mae hefyd yn cynnwys thesawrws hynod o ddefnyddiol a nodwedd i wirio rhediadau berfol. Mae Cysill yn rhan o becyn Cysgliad ar gyfer cyfrifiaduron sy’n rhedeg Windows.
URL (English)
http://www.cysgliad.com/cysill/arlein/
URL (Welsh)
http://www.cysgliad.com/cysill/arlein/
Added
19/08/2014
Last Verified
Not yet
Problem with resource?
Approved
Submitter
NK

Back to List