Y Trefnolion / Ordinal Numbers

(Care of welshforadults.org)

1af y cynta(f)
y gynta(f)
y dyn cynta
y ferch gynta
2il yr ail yr ail gar
yr ail bont
3ydd
3edd
y trydydd
y drydedd
y trydydd rhif
y drydedd lythyren
4ydd
4edd
y pedwerydd
y bedwaredd
y pedwerydd tîm
y bedwaredd bennod - both words mutate with the feminine
5ed y pumed
y bumed
y pumed nodyn
y bumed symffoni
6ed y chweched y chweched dosbarth
y chweched ganrif
7fed y seithfed y seithfed dydd
y seithfed ferch
8fed yr wythfed Mae wythfed, nawfed, degfed, deuddegfed, pymthegfed etc. yn dilyn yr un patrwm â seithfed.
9fed y nawfed
10fed y degfed
y ddegfed
11eg yr unfed ar ddeg yr unfed bachgen ar ddeg
yr unfed ferch ar ddeg
yr unfed ar ddeg o Fai - 11 Mai
13eg y trydydd ar ddeg
y drydedd ar ddeg
y trydydd dyn ar ddeg
y drydedd fenyw ar ddeg
20fed yr ugeinfed
21ain yr unfed ar hugain
23ain y trydydd ar hugain
y drydedd ar hugain
y trydydd (diwrnod) ar hugain o Ionawr
y drydedd salm ar hugain
30ain y degfed ar hugain
y ddegfed ar hugain
31ain yr unfed ar ddeg a hugain Yr unfed ar ddeg a hugain yw diwrnod olaf mis Ionawr
40fed y deugeinfed
y ddeugeinfed
50fed y hanner canfed
100fed y canfed
y ganfed