Years/ Blynyddoedd

(Care of welshforadults.org)

Luosog blwyddyn yw blynyddoedd: un flwyddyn, llawer o flynyddoedd.

Arôl rhif dych chi'n defnyddio blynedd -

Dwy flynedd
Tair blynedd
Pedair blynedd
Pum mylnedd
Chwe blynedd
Saith mylynedd
Wyth mylynedd
Naw mylynedd
Deng mylynedd
Weithiau byddwch yn clywed a gweld y rhain wedi'u treiglo, yn enwedig wrth siarad am y gorfennol -
Ddwy flynedd ynôl, es i i sgio yn Ffrainc
Dair blynedd arôl iddyn nhw briodi, gaeth Siân ei geni
Bedair blynedd wedyn, aethon nhw i fyw i Gaerdydd